Sekcionálne garážové brány z ocele

Získajte mnohé výhody so sekcionálnymi garážovými bránami z ocele

Sekcionálne garážové brány sa otvárajú zvislo a sú umiestnené tesne pod stropom. Vďaka tomuto princípu konštrukcie je k dispozícii maximálne miesto v garáži aj pred garážou. Sekcionálne garážové brány je možné zabudovať do každého otvoru garáže a poskytujú až o 14 cm väčšiu šírku prejazdu, ako výklopné brány. Okrem toho sú brány optimálne utesnené na všetkých štyroch stranách prostredníctvom trvalo elastických tesnení odolných voči poveternostným vplyvom.

Oceľové garážové brány sú robustné a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Žiarivo pozinkovaný materiál a kvalitná obojstranná polyesterová základná povrchová úprava odpudzujú dážď a chránia pred hrdzou. Oceľové sekcionálne brány sú veľmi dobre tepelne izolované, poskytujú nespočetné možnosti stvárnenia a ľahko sa čistia.

Máte na výber: s dvojstennými sekcionálnymi garážovými bránami LPU 67 Thermo a LPU 42 vsadíte na vynikajúcu, resp. veľmi dobrú tepelnú izoláciu. A okrem toho na zvýšenú stabilitu a pokojný chod. Jednostenná sekcionálna garážová brána LTE 42 sa ideálne hodí pre voľne stojace garáže, ktoré nevyžadujú tepelnú izoláciu.

 

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
Kategórie: Product ID: 1420

Popis

Dvojstenné sekcionálne garážové brány (LPU 67 a LPU 42) sa odporúčajú najmä pre garáže, ktoré sú pripojené priamo k domu. Okrem brány LPU 42 s veľmi dobrou tepelnou izoláciou, poskytuje brána LPU 67 Thermo všetko to, čo sa dnes očakáva od modernej stavby a modernizácie: excelentnú tepelnú izoláciu vďaka termicky oddeleným lamelám [1] s hodnotou U 0,33 W/(m² K)*, veľmi dobré utesnenie medzipriestorov lamiel dvojitými manžetovými tesneniami [2] a optimálne spojenie s podlahou prostredníctvom dvojitých podlahových tesnení, ktoré zároveň vyrovnáva nerovnosti podlahy a znižuje straty energie

* hodnota U brány (5000 × 2125 mm) = 1,0 W/(m² K)

Ak je garáž integrovaná do domu, odporúča sa zaizolovaná garážová brána. Pomocou Hörmann ThermoFrame zlepšíte už aj tak dobré izolačné vlastnosti brány LPU.

Čierny plastový profil montovaný spolu so zárubňou brány zabezpečuje termické oddelenie zárubne a muriva a zlepšuje izoláciu až o 15 %*.

Voliteľné pripojenie zárubne ThermoFrame obdržíte pre všetky sekcionálne brány Hörmann.

* pri dvojstennej garážovej sekcionálnej bráne LPU vo veľkosti 5000 x 2125 mm

Plastová päta zárubne s výškou 4 cm, odolná voči krehnutiu, kompletne obkolesuje zárubňu v priestore ohrozenom koróziou a trvalo chráni pred možnou koróziou. Táto ochrana je účinná aj pri stálej vlhkosti. Spolu s podlahovým tesnením brány vytvára päta zárubne opticky vydarené zakončenie.

Nový povrch Duragrain s 24 dekormi vám ponúka detailne verný, prirodzený a farebný vzhľad dreva. Inovatívna digitálna potlač [1] na základnom nátere [2] pozinkovanej lamely [3] a konečná úprava s vysoko pevným ochranným lakom [4] zabezpečujú trvalo krásny vzhľad brány. Clony zárubne a voliteľné prekladové vyrovnávacie clony sa dodávajú vo farbe prispôsobenej dekoru.

[1] Rovnomerné odstupy prelisov a neviditeľné prechody lamiel pri bránach s prelisom Garážové brány Hörmann sa vyznačujú extra rovnomerným rozdelením prelisov [A]. Lamely sú tvarované tak, aby prechody ostali v uzatvorenom stave prakticky neviditeľné. Porovnajte si to! Na požiadanie obdržíte aj praktické vedľajšie dvere so vzhľadovo rovnakým usporiadaním prelisov, ako na sekcionálnej garážovej bráne.

[2] Nerovnomerné rozdelenie prelisov [B], [C] kvôli rozdielnym výškam lamiel a viditeľným prechodom lamiel pri konkurenčných bránach.

[3] Rovnomerné rozdelenie kaziet
Pre harmonický celkový vzhľad sú pri sekcionálnych bránach Hörmann odstupy medzi jednotlivými kazetami [D] výškovo presne rovnaké. Lamely po celej výške brány sú rovnako vysoké. Aj vodorovné odstupy medzi kazetami [E] v lamele sú jednotné. Vďaka tomu získate rovnomerný vzhľad brány.

Na požiadanie vám ponúkame aj vedľajšie dvere s rovnakým rozdelením lamiel, ktoré sú vzhľadovo rovnaké so sekcionálnou garážovou bránou.

[4] Nerovnomerné rozdelenie kaziet [F], [G] z dôvodu rozličných výšok lamiel u konkurenčných výrobkov.

Harmonický vzhľad brány vzniká pôsobením mnohých, drobných detailov: prekladová vyrovnávacia clona [1] sa pri bielych bránach a vo všetkých povrchových úpravách dodáva vždy s rovnakým vzhľadom s lamelami brány. Tak sa všetko k sebe hodí. Bočné zárubne [2] obdržíte sériovo s bielou povrchovou úpravou Woodgrain. Pre sekcionálne garážové brány s povrchovými úpravami Sandgrain, Silkgrain alebo Decograin obdržíte voliteľné obloženia zárubne s povrchovou úpravou lamely brány. Pri bránach Micrograin sa obloženie zárubne dodáva s hladkou povrchovou úpravou Silkgrain. Aj pre farebné sekcionálne brány a pre brány s povrchovými úpravami Decograin voliteľne obdržíte vhodné obloženia brány [2] s povrchovou úpravou a farbou, resp. dekorom lamiel brány. Prekladová vyrovnávacia clona [1] sa pri týchto bránach dodáva vždy s povrchovou úpravou a vo farbe, resp. dekore lamely brány.

Bočné zárubne [2] obdržíte sériovo s bielou povrchovou úpravou Woodgrain. Pre sekcionálne garážové brány s povrchovými úpravami Sandgrain, Silkgrain alebo Decograin obdržíte voliteľné obloženia zárubne s povrchovou úpravou lamely brány. Pri bránach Micrograin sa obloženie zárubne dodáva s hladkou povrchovou úpravou Silkgrain. Aj pre farebné sekcionálne brány a pre brány s povrchovými úpravami Decograin voliteľne obdržíte vhodné obloženia brány [2] s povrchovou úpravou a farbou, resp. dekorom lamiel brány. Prekladová vyrovnávacia clona [1] sa pri týchto bránach dodáva vždy s povrchovou úpravou a vo farbe, resp. dekore lamely brány.

 

Pri bránach LPU je táto prekladová vyrovnávacia clona najelegantnejším riešením pre neviditeľný prechod z clony na krídlo brány. Pri uzatvorenej bráne sa horný článok brány napája na clonu lícujúco v jednej rovine.

Pre jednoduchý prechod osôb do garáže, odporúčame integrované dvere bez vysokého prahu. Takto môžete vybrať z garáže bicykle alebo záhradné náradie bez toho, aby ste otvorili garážovú bránu.

Prah z ušľachtilej ocele je v strede vysoký iba 10 mm a na okrajoch 5 mm. To uľahčuje prejazd a znižuje riziko zakopnutia.

Nepozvaní hostia nemajú pri automatických sekcionálnych bránach Hörmann žiadnu šancu. Ak sa garážová brána zatvorí, poistka proti vypáčeniu zapadne automaticky do dorazu vodiacej koľajnice, ihneď sa pevne zablokuje a brána je tak chránená proti nadvihnutiu..

Toto patentované blokovanie brány funguje čisto mechanicky a je preto účinné, v porovnaní s ostatnými konkurenčnými pohonmi, aj bez napájania elektrickým prúdom.

Obojsmerný rádiový systém BiSecur sa považuje za techniku budúcnosti na komfortné a bezpečné ovládanie pohonov garážových a vstupných brán, pohonov dverí, svetla a pod.

Bezpečný systém kódovania BiSecur so stabilným, bezporuchovým dosahom zabezpečuje to, že žiadna cudzia osoba nedokáže skopírovať váš rádiový signál. Systém bol otestovaný a certifikovaný bezpečnostnými expertmi z univerzity Ruhr-Universität Bochum a z nezávislých skúšobných inštitútov.

Všetky pohony, prijímače a prvky obsluhy BiSecur sú 100 % kompatibilné. Stlačením tlačidla na ručnom vysielači alebo rádiovom spínači tak môžete jednoducho ovládať okrem svojej garážovej a vstupnej brány aj zámky domových dverí, pohony dverí alebo ďalšie zariadenia s prijímačmi BiSecur. Sériové rozhranie HCP v každom pohone Hörmann vám umožní ešte viac. Pomocou neho je možné všetky pohony garážových a vstupných brán Hörmann úplne jednoducho prepojiť s externými systémami Smart Home.

Už nikdy nemusíte vo vetre a nečase stáť pred dverami, aby ste skontrolovali, či je brána zatvorená. Po stlačení tlačidla zobrazí farba LED na ručnom vysielači HS 5 BS alebo na vnútornom spínači FIT 5 BS polohu brány.  Ďalším stlačením tlačidla * sa brána zatvorí.

* pri obsluhe bez výhľadu na bránu je potrebná dodatočná svetelná závora

 

Pri exkluzívnych ručných vysielačoch BiSecur okúzli nielen čierny alebo biely vysoko lesklý povrch so vzhľadom klavírneho laku, ale aj elegantný tvar, ktorý sa mimoriadne príjemne drží v ruke.
Ručné vysielače Hörmann BiSecur s voliteľným vysoko lesklým povrchom so vzhľadom klavírneho laku boli ocenené renomovanou cenou reddot design award za ich exkluzívny dizajn.
Obrázok: Ručný vysielač HS 5 BS so stanicou ručného vysielača.

 

 

Ten, kto svoju garáž využíva aj ako priestor na svoje koníčky, si aj v garáži želá jej harmonický vzhľad. Vyhotovenie Premium LPU 67 Thermo spĺňa presne tieto želania: kompletná zárubňa***, vodiace a spojovacie koľajnice, ako aj všetky kovania sa dodávajú s rovnakým vzhľadom ako vnútorná strana krídla brány, v sivobielej RAL 9002. Brána sa tak harmonicky spojí s vnútorným priestorom a zvýši hodnotu Vašej garáže. Okrem toho bude Vaša brána bežať mimoriadne pokojne a rovnomerne vďaka tandemovým vodiacim kladkám.

*** Vonkajší vzhľad zárubne aj v sivobielej RAL 9002, na základe toho sa obloženie zárubne pri bránach odporúča v dopravnej bielej RAL 9016.

 

 

Dizajnové prvky môžete umiestniť a kombinovať na pohľadovej strane brány. Takto vytvoríte svoj vlastný motív brány. Aj brány s integrovanými dverami je možné dodať s dizajnovými prvkami.

NOVINKA: Stvárnite svoju sekcionálnu  bránu LPU 42 s názvom ulice, číslom domu alebo textom (iba pre prelisované motívy)

 

Tu nájdete výber najobľúbenejších motívov

 

 

Viac detailov o motívoch nájdete v Katalógu.

                                                                                                                                                                                                             

DURAGRAIN
Pri povrchu Duragrain s detailne vernou, prirodzenou a stálofarebnou povrchovou úpravou brány si môžete vybrať z 24 dekorov, ako napr. dekor so vzhľadom betónu (pozri obr.), hrdze alebo prírodného kameňa. Inovatívna metóda digitálnej tlače a konečná úprava vysokoodolným ochranným lakom zabezpečujú trvalo atraktívny vzhľad brány odolný voči poškriabaniu.

 

DECOGRAIN
Povrchy Decograin s plastovou fóliou odolnou voči UV žiareniu poskytujú vašej sekcionálnej bráne detailne verný, charakteristický vzhľad dreva, resp. ušľachtilú kovovú eleganciu v antracitovej farbe. Môžete si vybrať z piatich prírodných dekorov dreva alebo elegantného kovového dekoru.

 

 

SILKGRAIN
Hodvábne hladký povrch Silkgrain je prvou voľbou v modernej architektúre vďaka svojmu vznešenému vzhľadu brány. Vonkajší plech hrubší o 50 % okrem toho poskytuje lamelám vyššiu stabilitu a ešte hladší chod. Tento povrch dostanete vo farbe RAL 9016 dopravná biela, v 15 prednostných farbách alebo v odtieni RAL podľa výberu.

 

 

SANDGRAIN
Jemne textúrovaný povrch pre objednávateľa stavebného objektu, ktorý oceňuje cenovú výhodnosť, je vhodný najmä pre moderné domy a je dostupný vo farbe dopravná biela (RAL 9016), ako aj v 3 prednostných farbách.

 

 

WOODGRAIN
Pri cenovo výhodnom, robustnom povrchu s originálnym vzorom pílového rezu možno malé škrabance vďaka razeniu ľahko opraviť. Tento povrch dostanete vo farbe RAL 9016 dopravná biela, v 15 prednostných farbách alebo v odtieni RAL podľa výberu.

 

 

Viac detailov o povrchoch nájdete v Katalógu.

Dvojstenné sekcionálne brány LPU a vedľajšie dvere sú štandardne dostupné vo farbe dopravná biela (RAL 9016), ako aj v dodatočných 15 cenovo výhodných farbách a približne 200 farbách podľa RAL* a v mnohých farbách NCS a DB. Pri povrchu Sandgrain si môžete vybrať z 3 prednostných farieb**. Jednostenné brány LTE 42 sa štandardne dodávajú vo farbe RAL 9016 dopravná biela.

Upozornenie:

Vnútorné strany sekcionálnych garážových brán sa štandardne dodávajú vo farebnom odtieni sivobiela (RAL 9002). Pri dvojstenných oceľových bránach, ktoré sú orientované na slnko, sa treba vyhnúť tmavým farbám, pretože prípadné ohnutie lamiel môže poškodiť bránu. Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL. Vyobrazenia farieb a povrchov nie sú z tlačiarensko-technických dôvodov farebne záväzné. Nechajte si poradiť od nás poradiť.

* Klasické farby RAL; okrem perlového efektu, svetlých a metalických farieb.
** Prednostné farby pre povrch Sandgrain

 

 

Viac detailov o farbách nájdete v Katalógu.

Chcete vedieť viac detailov? Kliknite na katalóg a dozviete sa všetko potrebné. Alebo sa opýtajte nás, radi vám vo všetkom poradíme.

 

 

 

 

 

 

Radiový systém BiSecur

Pohony garážových brán

Automatické vetranie garáže

Vysokohodnotné garážové brány za akciové ceny

Klimaticky neutrálne garážové brány od európskej jednotky za akciové ceny.
Od 1. januára do 31. mája 2022 vrátane.
Využite našu ponuku už teraz a ušetrite!

 

VYUŽITE AKCIU