Sekcionálne garážové brány z dreva

Prírodný kontrast so sekcionálnymi garážovými bránami z dreva

Brána z masívneho dreva LTH 42 s hladkým alebo novým lešteným povrchom sa vynikajúco hodí pre drevodomy alebo budovy s viacerými drevenými prvkami, ako napr. priehradová konštrukcia alebo fasádne prvky. Vyberte si z 10 motívov brán alebo si stvárnite svoju drevenú bránu sami. Pomocou frézy riadenej počítačom vyhotovíme na základe vašich predstáv vašu individuálnu bránu.

Pravidelné ošetrovanie drevených garážových brán je preto zvlášť dôležité, aby drevo zostalo trvalo chránené.

 

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Kategórie: Product ID: 246

Popis

Plastová päta zárubne s výškou 4 cm, odolná voči krehnutiu, kompletne obkolesuje zárubňu v priestore ohrozenom koróziou a trvalo chráni pred možnou koróziou. Táto ochrana je účinná aj pri trvalej vlhkosti. Spolu s podlahovým tesnením brány vytvára päta zárubne aj opticky vydarené zakončenie.

1] Rovnomerné odstupy prelisov a neviditeľné prechody lamiel pri bránach s prelisom Garážové brány Hörmann sa vyznačujú extra rovnomerným rozdelením prelisov [A]. Lamely sú tvarované tak, aby prechody ostali v uzatvorenom stave prakticky neviditeľné. Porovnajte si to! Na požiadanie obdržíte aj praktické vedľajšie dvere so vzhľadovo rovnakým usporiadaním prelisov, ako na sekcionálnej garážovej bráne.

[2] Nerovnomerné rozdelenie prelisov [B], [C] kvôli rozdielnym výškam lamiel a viditeľným prechodom lamiel pri konkurenčných bránach.

[3] Rovnomerné rozdelenie kaziet
Pre harmonický celkový vzhľad sú pri sekcionálnych bránach Hörmann odstupy medzi jednotlivými kazetami [D] výškovo presne rovnaké. Toho sa dosahuje rovnako vysokými lamelami v rámci celej výšky brány. Aj vodorovné odstupy medzi kazetami [E] v lamele sú jednotné. Vďaka tomu získate rovnomerný vzhľad brány.

Na požiadanie vám ponúkame aj vedľajšie dvere s rovnakým rozdelením lamiel, ktoré sú vzhľadovo rovnaké so sekcionálnou garážovou bránou.

[4] Nerovnomerné rozdelenie kaziet [F], [G] z dôvodu rozličných výšok lamiel u konkurenčných výrobkov.

Pre jednoduchý prechod osôb do garáže, odporúčame integrované dvere bez vysokého prahu. Takto môžete vybrať z garáže bicykle alebo záhradné náradie bez toho, aby ste otvorili garážovú bránu.

Prah z ušľachtilej ocele je v strede vysoký iba 10 mm a na okrajoch 5 mm. To uľahčuje prejazd a znižuje riziko zakopnutia.

Nepozvaní hostia nemajú pri automatických sekcionálnych bránach Hörmann žiadnu šancu. Ak sa garážová brána zatvorí, poistka proti vypáčeniu zapadne automaticky do dorazu vodiacej koľajnice, ihneď sa pevne zablokuje a brána je tak chránená proti nadvihnutiu..

Toto patentované blokovanie brány funguje čisto mechanicky a je preto účinné, v porovnaní s ostatnými konkurenčnými pohonmi, aj bez napájania elektrickým prúdom.

Obojsmerný rádiový systém BiSecur sa považuje za techniku budúcnosti na komfortné a bezpečné ovládanie pohonov garážových a vstupných brán, pohonov dverí, svetla a pod.

Bezpečný systém kódovania BiSecur so stabilným, bezporuchovým dosahom zabezpečuje to, že žiadna cudzia osoba nedokáže skopírovať váš rádiový signál. Systém bol otestovaný a certifikovaný bezpečnostnými expertmi z univerzity Ruhr-Universität Bochum a z nezávislých skúšobných inštitútov.

Všetky pohony, prijímače a prvky obsluhy BiSecur sú 100 % kompatibilné. Stlačením tlačidla na ručnom vysielači alebo rádiovom spínači tak môžete jednoducho ovládať okrem svojej garážovej a vstupnej brány aj zámky domových dverí, pohony dverí alebo ďalšie zariadenia s prijímačmi BiSecur. Sériové rozhranie HCP v každom pohone Hörmann vám umožní ešte viac. Pomocou neho je možné všetky pohony garážových a vstupných brán Hörmann úplne jednoducho prepojiť s externými systémami Smart Home.

Už nikdy nemusíte vo vetre a nečase stáť pred dverami, aby ste skontrolovali, či je brána zatvorená. Po stlačení tlačidla zobrazí farba LED na ručnom vysielači HS 5 BS alebo na vnútornom spínači FIT 5 BS polohu brány.  Ďalším stlačením tlačidla * sa brána zatvorí.

* pri obsluhe bez výhľadu na bránu je potrebná dodatočná svetelná závora

 

Pri exkluzívnych ručných vysielačoch BiSecur okúzli nielen čierny alebo biely vysoko lesklý povrch so vzhľadom klavírneho laku, ale aj elegantný tvar, ktorý sa mimoriadne príjemne drží v ruke.
Ručné vysielače Hörmann BiSecur s voliteľným vysoko lesklým povrchom so vzhľadom klavírneho laku boli ocenené renomovanou cenou reddot design award za ich exkluzívny dizajn.
Obrázok: Ručný vysielač HS 5 BS so stanicou ručného vysielača

Vyberte si z 10 motívov brán alebo si stvárnite svoju drevenú bránu sami. Pomocou frézy riadenej počítačom vyhotovíme vašu individuálnu bránu.

Motívy 403 a 404 získajú použitím prírodného kameňa zvláštny akcent. Vyberte si z troch prírodných kameňov – tropická zelená, multicolor červená balmoral rosso (odchýlky vo farbe alebo štruktúre sú prírodne podmienené).

 

 

Viac detailov o motívoch nájdete v Katalógu.

 


SEVERSKÝ SMREK

Severský smrek je svetlé ihličnaté drevo s prevažne rovnými letokruhmi. Otvory, jednotlivé dutiny vyplnené smolou, skrútené drevo a žlto hnedé „uzly“ sú celkom prirodzené.

 


KANADSKÁ TSUGA

Kanadská tsuga je bielosivé až svetlosivohnedé ihličnaté drevo s prevažne rovnými letokruhmi, s hnedými, v smere letokruhov prebiehajúcimi pruhmi z minerálnych vlákien a s priehlbeninami od kôry.

 


LEŠTENÝ POVRCH

Oba druhy dreva sú dostupné aj s lešteným povrchom. Ten poskytuje vašej bráne prirodzený vzhľad, ktorý vyzdvihuje najmä pôvab hrazdených domov alebo štýl vidieckych domov. Povrch je dostupný pre všetky sekcionálne garážové brány LTH a vedľajšie dvere (okrem kazety V).

 

 

Viac detailov o povrchoch nájdete v Katalógu.

 

Viac detailov o farbách nájdete v Katalógu.

Chcete vedieť viac detailov? Kliknite na katalóg a dozviete sa všetko potrebné. Alebo sa opýtajte nás, radi vám vo všetkom poradíme.

 

 

 

 

 

 

 

Radiový systém BiSecur

Pohony garážových brán

Automatické vetranie garáže